Kokkolan Sataman tentti

Vastaa tenttiin rastimalla (O)ikeat ja (V)äärät väittämät kysymysten mukaisesti. Oikeita vastauksia voi olla enemmän tai vähemmän kuin yksi. Kaikki väittämät ovat merkitseviä. Vastaamatta jättäminen lasketaan virheeksi.

Turvallisuusopas: http://www.portofkokkola.fi/turvallisuus/turvaopas/


Paina lopuksi Lähetä vastauksesi -painiketta, jonka jälkeen saat suoritusraportin. Voit tehdä tentin myös uudestaan, jos oikeiden vastausten määrä jää alle suoritusrajan. Kun tentti on suoritettu hyväksytysti, saat suoritusta vastaavan PIN-koodin. Kirjaa koodisi talteen ja ilmoita se PortTowerin portilla.

Syntymäaika:    *
Työturvallisuuskortti voimassa:     saakka

Valitse haetko kulkulupaa tietylle ajalle vai vuoden 2022 loppuun.

 – 
Pyydettäessä on esitettävä todistus voimassaolevasta työturvallisuuskortista.
         

 Satama-alueella toimiminen

O

V

      Turvaoppaan ohjeiden laiminlyönneistä voidaan antaa joko huomautus, varoitus tai työkielto.
      Juna- ja nosturiraiteille ei saa pysäköidä.
      Satama-alueella työskentelevältä edellytetään voimassa olevaa työturvallisuuskorttia.
      Syväsataman varaston numero 3 päädyssä on väestönsuoja.
      Ympäristö vahingoista ja päästöistä on välittömästi ilmoitettava Kokkolan Satamalle.
      Sataman huoltopäivystyksen puhelinnumero on 040 4892190.
      Turvallisuusohjeiden laiminlyönneistä saadut sanktiot Satamassa ovat myös voimassa suurteollisuus alueella.
      Turvallisuusohjeiden laiminlyönti mikäli se on vakava, niin henkilölle voidaan määrätä heti työkielto ja poistaa alueelta.
      Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla.
      Alueella on nollatoleranssi päihdyttävien ja muiden huumaavien aineiden suhteen.
      Kantasataman laiturilla nosturikiskojen välissä suurin sallittu akselipaino on 12t.
      Raide alue tulee pitää vapaana vähintään 2 metriä raiteesta.

Lähetä vastaukset