Kokkolan Sataman tentti

Vastaa tenttiin rastimalla (O)ikeat ja (V)äärät väittämät kysymysten mukaisesti. Oikeita vastauksia voi olla enemmän tai vähemmän kuin yksi. Kaikki väittämät ovat merkitseviä. Vastaamatta jättäminen lasketaan virheeksi.

Turvallisuusopas: http://www.portofkokkola.fi/turvallisuus/turvaopas/


Paina lopuksi Lähetä vastauksesi -painiketta, jonka jälkeen saat suoritusraportin. Voit tehdä tentin myös uudestaan, jos oikeiden vastausten määrä jää alle suoritusrajan. Kun tentti on suoritettu hyväksytysti, saat suoritusta vastaavan PIN-koodin. Kirjaa koodisi talteen ja ilmoita se PortTowerin portilla.

Syntymäaika:    *
Työturvallisuuskortti voimassa:     saakka

Valitse haetko kulkulupaa tietylle ajalle vai vuoden 2020 loppuun

 – 
Pyydettäessä on esitettävä todistus voimassaolevasta työturvallisuuskortista.
         

 Satama-alueella toimiminen

O

V

      Kulku- ja ajoneuvolupa ovat henkilö- tai ajoneuvokohtaisia eikä niitä saa luovuttaa tai siirtää toiseen ajoneuvoon.
      Turvaoppaan ohjeiden laiminlyönneistä voidaan antaa joko huomautus, varoitus tai työkielto.
      Raide alue tulee pitää vapaana vähintään 2 metriä raiteesta.
      Juna- ja nosturiraiteille ei saa pysäköidä.
      Satama-alueella on käytettävä CE-merkittyjä varoitusvaatetusta ja suojakypärää.
      Alueella on nollatoleranssi päihdyttävien ja muiden huumaavien aineiden suhteen.
      Sataman huoltopäivystyksen puhelinnumero on 040 4892190.
      Ajoneuvokohtaisen kulkuluvan haltija vastaa siitä, että ajoneuvoa käyttävät henkilöt ovat suorittaneet sataman turvaopastentit hyväksytysti.
      Satama-alueella yleinen nopeusrajoitus on 40km/h.
      Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla.
      Kantasataman laiturilla nosturikiskojen välissä suurin sallittu akselipaino on 12t.
      Turvallisuusohjeiden laiminlyönti mikäli se on vakava, niin henkilölle voidaan määrätä heti työkielto ja poistaa alueelta.

Lähetä vastaukset