Kokkolan Sataman tentti

Vastaa tenttiin rastimalla (O)ikeat ja (V)äärät väittämät kysymysten mukaisesti. Oikeita vastauksia voi olla enemmän tai vähemmän kuin yksi. Kaikki väittämät ovat merkitseviä. Vastaamatta jättäminen lasketaan virheeksi.

Turvallisuusopas: http://www.portofkokkola.fi/turvallisuus/turvaopas/


Paina lopuksi Lähetä vastauksesi -painiketta, jonka jälkeen saat suoritusraportin. Voit tehdä tentin myös uudestaan, jos oikeiden vastausten määrä jää alle suoritusrajan. Kun tentti on suoritettu hyväksytysti, saat suoritusta vastaavan PIN-koodin. Kirjaa koodisi talteen ja ilmoita se PortTowerin portilla.

Syntymäaika:    *
Työturvallisuuskortti voimassa:     saakka

Valitse haetko kulkulupaa tietylle ajalle vai vuoden 2018 loppuun

 – 
Pyydettäessä on esitettävä todistus voimassaolevasta työturvallisuuskortista.
Teollisuusalueella on kohteita, joissa on voimakas magneettikenttä. Varmistaaksemme vierailusi turvallisuuden pyydämme sinua ilmoittamaan, jos sinulla on jokin sähköinen kehonsisäinen implantti, kuten sydämentahdistin tai insuliinipumppu, mikäli vastaat myöntävästi vierailun Isäntäsi saa tiedon, ja hänen on keskusteltava kanssasi turvallisesta vierailijareitistä ja kohteen mahdollisista riskeistä kanssasi
          

 Teollisuusalueella toimiminen

O

V

      Kulku- ja ajoneuvolupa ovat henkilö- tai ajoneuvokohtaisia eikä niitä saa luovuttaa tai siirtää toiseen ajoneuvoon.
      Turvaoppaan ohjeiden laiminlyönneistä voidaan antaa joko huomautus, varoitus tai työkielto.
      Raide alue tulee pitää vapaana vähintään 2 metriä raiteesta.
      Juna- ja nosturiraiteille ei saa pysäköidä.
      Satama-alueella on käytettävä CE-merkittyjä varoitusvaatetusta ja suojakypärää.
      Sataman huoltopäivystyksen puhelinnumero on 040 4892190.
      Satama-alueella tapahtuville tulitöille tarvitaan työlupa Port Towerista.
      Satama-alueella valo- ja videokuvaaminen on sallittu vain Port Towerin luvalla.
      Satama-alueella työskentelevältä edellytetään voimassa olevaa työturvallisuuskorttia.
      Ajoneuvokohtaisen kulkuluvan haltija vastaa siitä, että ajoneuvoa käyttävät henkilöt ovat suorittaneet sataman turvaopastentit hyväksytysti.
      Alueella on nollatoleranssi päihdyttävien ja muiden huumaavien aineiden suhteen.
      Laiturialueella nosturin käyttöön on oltava Port Towerin myöntämä lupa.

Lähetä vastaukset