Kokkolan Sataman tentti

Vastaa tenttiin rastimalla (O)ikeat ja (V)äärät väittämät kysymysten mukaisesti. Oikeita vastauksia voi olla enemmän tai vähemmän kuin yksi. Kaikki väittämät ovat merkitseviä. Vastaamatta jättäminen lasketaan virheeksi.

Turvallisuusopas: http://www.portofkokkola.fi/turvallisuus/turvaopas/


Paina lopuksi Lähetä vastauksesi -painiketta, jonka jälkeen saat suoritusraportin. Voit tehdä tentin myös uudestaan, jos oikeiden vastausten määrä jää alle suoritusrajan. Kun tentti on suoritettu hyväksytysti, saat suoritusta vastaavan PIN-koodin. Kirjaa koodisi talteen ja ilmoita se PortTowerin portilla.

Syntymäaika:    *
Työturvallisuuskortti voimassa:     saakka

Valitse haetko kulkulupaa tietylle ajalle vai vuoden 2021 loppuun.

 – 
Pyydettäessä on esitettävä todistus voimassaolevasta työturvallisuuskortista.
         

 Satama-alueella toimiminen

O

V

      Turvaoppaan ohjeiden laiminlyönneistä voidaan antaa joko huomautus, varoitus tai työkielto.
      Juna- ja nosturiraiteille ei saa pysäköidä.
      Satama-alueella työskentelevältä edellytetään voimassa olevaa työturvallisuuskorttia.
      Turvallisuusohjeiden laiminlyönti mikäli se on vakava, niin henkilölle voidaan määrätä heti työkielto ja poistaa alueelta.
      Kulku- ja ajoneuvolupa ovat henkilö- tai ajoneuvokohtaisia eikä niitä saa luovuttaa tai siirtää toiseen ajoneuvoon.
      Raide alue tulee pitää vapaana vähintään 2 metriä raiteesta.
      Satama-alueella tapahtuville kunnossapitotöille tarvitaan työlupa Port Towerista.
      Syväsataman varaston numero 3 päädyssä on väestönsuoja.
      Satama-alueella on käytettävä CE-merkittyjä varoitusvaatetusta ja suojakypärää.
      Satama-alueella yleinen nopeusrajoitus on 40km/h.
      Sataman huoltopäivystyksen puhelinnumero on 040 4892190.
      Satama-alueella valo- ja videokuvaaminen on sallittu vain Port Towerin luvalla.

Lähetä vastaukset