Kokkolan Sataman tentti

Vastaa tenttiin rastimalla (O)ikeat ja (V)äärät väittämät kysymysten mukaisesti. Oikeita vastauksia voi olla enemmän tai vähemmän kuin yksi. Kaikki väittämät ovat merkitseviä. Vastaamatta jättäminen lasketaan virheeksi.

Turvallisuusopas: http://www.portofkokkola.fi/turvallisuus/turvaopas/


Paina lopuksi Lähetä vastauksesi -painiketta, jonka jälkeen saat suoritusraportin. Voit tehdä tentin myös uudestaan, jos oikeiden vastausten määrä jää alle suoritusrajan. Kun tentti on suoritettu hyväksytysti, saat suoritusta vastaavan PIN-koodin. Kirjaa koodisi talteen ja ilmoita se PortTowerin portilla.

Syntymäaika:    *
Työturvallisuuskortti voimassa:     saakka

Valitse haetko kulkulupaa tietylle ajalle vai vuoden 2022 loppuun.

 – 
Pyydettäessä on esitettävä todistus voimassaolevasta työturvallisuuskortista.
         

 Satama-alueella toimiminen

O

V

      Turvaoppaan ohjeiden laiminlyönneistä voidaan antaa joko huomautus, varoitus tai työkielto.
      Juna- ja nosturiraiteille ei saa pysäköidä.
      Satama-alueella työskentelevältä edellytetään voimassa olevaa työturvallisuuskorttia.
      Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla.
      Satama-alueella yleinen nopeusrajoitus on 40km/h.
      Raide alue tulee pitää vapaana vähintään 2 metriä raiteesta.
      Sataman huoltopäivystyksen puhelinnumero on 040 4892190.
      Satama-alueella tapahtuville tulitöille tarvitaan työlupa Port Towerista.
      Ympäristö vahingoista ja päästöistä on välittömästi ilmoitettava Kokkolan Satamalle.
      Moottoriajoneuvonkuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta satama-alueella.
      Alueella on nollatoleranssi päihdyttävien ja muiden huumaavien aineiden suhteen.
      Turvallisuusohjeiden laiminlyönneistä saadut sanktiot Satamassa ovat myös voimassa suurteollisuus alueella.

Lähetä vastaukset