Kokkola Industrial Park - KIP

Kokkolan Suurteollisuusalue (= Kokkola Industrial Park - KIP) sijaitsee Ykspihlajan kaupunginosassa noin viisi kilometriä kaupungin keskustasta luoteeseen. KIP on pinta-alaltaan 700 hehtaarin kokoinen alue. Alueella toimii 16 tuotannollista yritystä ja noin 60 palveluyritystä, yhteensä siis lähes 80 toimijaa. Näissä yrityksissä työskentelee yhteensä 2 400 henkilöä. Palveluyritykset tarjoavat erilaisia tuotteita ja palveluja tukemaan alueen tuotantolaitoksien ydintoimintoja.

Suurteollisuusalueen yritykset ovat useilla tuotemarkkina-alueilla ja monilla eri mittareilla mitattuina johtavia maailmassa. Tuotantolaitokset ovat pääosin kansainvälisiä ja suurin osa heidän tuotannostaan menee vientiin kaikkialle maailmaan, Kokkolan Sataman sijainti suurteollisuusalueen kupeessa on merkittävä tekijä vientiteollisuuden tukemisessa. Alueen menestymisen taustalla on vahva, jo vuosikymmenten ajan kestänyt, yhteistyö ja ns. teollisessa symbioosissa eläminen. Yritysten kesken on syntynyt monella tasolla erilaisia synergioita kuten prosessiteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä, keskitetyssä palvelutuotannossa ja toimintakulttuurien yhteisessä kehittämisessä erityisesti EHSQ-toimintojen (ympäristö, terveys, turvallisuus, laatu) ympärillä.

Alueinfra on kattava ja laadukas, tarjolla on valmiiksi kaavoitettua tonttimaata, toimitiloja sekä hyvä alueen sisäinen tieverkosto. Alueinfraa täydentää runsas hyödyketarjonta (mm. energia, vesi, kaukolämpö, paineilma), joka on lähes omavaraista. Suurteollisuusalueen sijainti on erinomainen. Kokkola on pääradan varrella, ja rautatieverkosto ulottuu suurteollisuusalueen ytimeen. Kokkolan Satamalla on 14 m syväväylä, junavaunujen kaatolaite- sekä All Weather –terminaali. Lentoasemalle on matkaa vain 15 minuuttia.

Suurteollisuusalue tarvitsee jatkuvasti osaavaa työvoimaa. Alueen koulutuslaitoksien kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävää. Koulutuksen lisäksi alueen koulutuslaitokset ovat panostaneet tutkimus- ja kehitystoimintaan ja alueelle on muodostunut vahva oppi- ja tutkimusverkosto kattaen esim. erilaisia TKI-ympäristöjä ja professuureja mm. kemian, laserpinnoituksen ja ohjelmistotekniikan aloille.

Kokkola Industrial Park uskoo vahvasti tulevaisuuteen, josta kertovat myös alueelle tehdyt ja suunnitellut investoinnit sekä lähes jatkuvat työntekijöiden rekrytoinnit. 

KIP - alansa vastuullinen ja kehittyvä suunnannäyttäjä maailmassa!

 

KIPin alue

KIP eteläinen   KIP pohjoinen   

 

2,7 mrd € liikevaihto

2 400 työntekijää, ~ 80 yritystä

~ 600 laivaa vuodessa

TeollisuusyrityksetSijoitu alueelle